Logga-Lasklar-mini

Kurs i en multisensorisk läsinlärningsmetod samt konsultation kring synliga förväntningar på elever och snabbare kunskapsinhämtning utifrån Morningside-modellen.

”Sedan 2013 har jag arbetat med metoden Läsklar på Dalhemsskolan i Helsingborg. Eleverna har lyckats knäcka läskoden under hösten i åk 1! Det gäller också elever med utvecklingsförseningar, språkstörningar och nyanlända med annat ljudsystem. Alla har tyckt att det har varit kul. Särskilt när vi har arbetat med de små figurerna och deras ”hus”.

Tänk vilken lycka för de enskilda elever som slipper känna sig underlägsna när alla andra elever lär sig! För att inte tala om den besparing det blir för skolan! Jag rekommenderar varmt den multisensoriska lässtartsmetoden”.

Viveka Strömqvist, lågstadielärare

”Under ett par veckor har Anna och jag arbetat tillsammans i min klass med ”Morningside-modellen”. Klassen har varit ”stökig”, men har nu fått arbetsro. Det gör att vi får mycket mer gjort och att barnen får möjlighet att utvecklas bra kunskapsmässigt.”

Christina Fältman, lärare i åk 1