Att synliggöra förväntningar

Att synliggöra förväntningar på elever när det gäller kunskapsinhämtning, studieteknik och klassrumsklimat:

Om du har en klass som behöver arbetsro och som behöver snabba på sin kunskapsutveckling passar metoden som jag lärt mig på Morningside Academy (www.morningsideacademy.org) i Seattle bra.

Ett upplägg kring klassrumsklimat skulle exempelvis kunna se ut så här: 

  • Introduktionssamtal om vad ni vill ha hjälp med
  • Observation och / eller kartläggning av nuläget
  • Analys tillsammans med er
  • Plan för fortsatt arbete
  • Implementering av förslag där jag kan vara aktiv med elevgruppen
  • Uppföljning där vi mäter skillnad från utgångsläget
  • Ev. fortsatt arbete eller modifiering av plan

Kostnad

Kostnaden är beroende av upplägget. Då det finns fallgropar blir resultatet bäst om jag jobbar i klassen tillsammans med arbetslaget på halvtid under en till två veckor. Timkostnad vid en sådan insats är 780 kronor exklusive moms. Resekostnader tillkommer.