”Under ett par veckor har Anna och jag arbetat tillsammans i min klass med ”Morningside-modellen”. Klassen har varit ”stökig”, men har nu fått arbetsro. Det gör att vi får mycket mer gjort och att barnen får möjlighet att utvecklas bra kunskapsmässigt.”

Christina Fältman, lärare i åk 1